Taxi Ijsjes  thumbnail

Taxi Ijsjes

Published Nov 21, 23
7 min read


Maar in de mobiliteitsopgave kun je zoveel meer bereiken door het samen te doen en krachten te bundelen. Deze opgave concreet vorm geven als projectleider voor Slim & Schoon Onderweg vind ik ontzettend leuk om te doen - taxi in arnhem. Mensgericht werken vind ik daarbij belangrijk en is de enige manier waarop we de transities, zoals de huidige mobiliteitstransities, gaan bereiken

In mijn contacten met werkgevers nemen we hen mee in het belang van anders reizen en duurzame mobiliteit. We bekijken samen hoe we daar slim stappen in kunnen zetten.” “Als projectleider hebben wij een afwisselend takenpakket. Zodra de eerste kansen zijn verkend, jagen wij initiatieven aan om echt in beweging te komen.

Of het opzetten van een fietsstimuleringsactie in de hele regio (taxi bord). We zoeken daarbij altijd naar de 1 + 1 = 3 formule. Door gebiedsgericht aan de slag te gaan op bedrijventerreinen of door handreikingen te maken voor vraagstukken die op verschillende plekken spelen.” “Team’en betekent voor ons together eachone achieves more: Samen bereik je meer en kom je verder

Dit bereiken we door een effectieve samenwerking, een proactief aanbod en projectmatig werken.” “Een aantal projecten loopt al, zoals een e-bikeprobeeractie bij de HAN, de campusaanpak en projecten vanuit A12 Slim Reizen. Uiteraard zetten we ook nieuwe projecten op, daar kunnen we later meer over vertellen. Ondertussen voeren we voor verschillende werkgevers een mobiliteitsscan uit en benaderen we bedrijventerreinen met actief parkmanagement om op het terrein acties te starten.

Werkgevers die fietsen naar het werk zo makkelijk, leuk en aantrekkelijk mogelijk maken, krijgen hun medewerker daarentegen wél op de fiets - schiphol taxi amsterdam. Denk aan het bieden van goede faciliteiten zoals een fijne fietsenstalling en aantrekkelijke financiële regelingen. Maar ook het motiveren van medewerkers door bijvoorbeeld mee te doen aan fietsacties of managers die het goede fietsvoorbeeld geven

Taxi Madeira

Door samen te werken op landelijk niveau bereikt Zo Werkt Het nog meer werkgevers. De Fiets, Challenge A12 ging van start op 15 april. Ruim 600 mensen uit de regio doen tot nu toe mee. Samen hebben zij sinds de start van de actie al meer dan 150. 000 kilometers afgelegd.

Deelnemers kunnen persoonlijke uitdagingen aangaan en maandelijks prijzen winnen (bolderman taxi). De Fiets, Challenge A12 wordt georganiseerd door het programma A12 Slim Reizen. In dit programma werken het bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen uit de A12-regio samen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Dit doen zij door reizigers en bedrijven te stimuleren om anders te reizen

Ben jij van plan een DC-snellader met stationaire batterij voor logistieke voortuigen aan te schaffen? Dan kun je hier vanaf 4 september subsidie voor aanvragen via het subsidieportaal van de Provincie Gelderland. De subsidie wordt verleend voor de koop of lease en installatie van een DC-snellader voor logistieke voortuigen met een semi-publieke opstelling voor vrachtwagens, eventueel in combinatie met een stationaire batterij.

000;voor een DC-snellader in combinatie met een stationaire batterij maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100. 000. De subsidiabele kosten bestaan voor koop uit het bedrag exclusief btw van de koopovereenkomst. taxi bestellen. Voor lease bestaan de subsidiabele kosten uit het bedrag voor de opgetelde leasetermijnen voor de duur van de leaseovereenkomst

De subsidie wordt niet toegekend als de koop- of leaseovereenkomst voor de DC-snellader en stationaire batterij voor ontvangst van de aanvraag is ondertekend. Overige voorwaarden zijn: De DC-snellader:heeft een CCS2 of MCS stekker;heeft een laadvermogen van 250 k, W of meer;beschikt over fysieke ruimte voor het laden van een trekker met oplegger combinatie van 16,5 meter;is via vooruit (weg)rijden te bereiken;wordt in Gelderland geïnstalleerd.

Taxi Zandvoort

Een DC-snellader is een laadsysteem voor het opladen van elektrische voertuigen waarbij gebruik gemaakt wordt van gelijkstroom tussen het laadsysteem en het voertuig. De omvormer die hierbij nodig is, bevindt zich buiten het voertuig - midland taxi. Een stationaire batterij is een systeem voor het opslaan en op een later tijdstip leveren van elektriciteit

nl 06-511 65 781Christiaan Zweers c. zweers@gelderland. nl 06-218 10 121 “Zorg voor onze medewerkers en cliënten is onze eerste prioriteit, maar ook duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo hebben we gekeken naar welk vraagstuk we als eerste op willen lossen. Een van onze doelen was om een mobiliteitsplan op te stellen.

De mobiliteitsmakelaar van Slim & Schoon Onderweg is toen begonnen met het uitvoeren van een mobiliteitsscan. Op basis van feiten en cijfers zagen we direct verbetermogelijkheden. taxi arnhem schiphol.” Met een mobiliteitsscan krijg je inzicht in het reisgedrag van medewerkers. Er wordt onder andere gekeken naar de woonplaats van medewerkers en hoe ze naar hun werk reizen

“Uit de enquête blijkt dat mensen geneigd zijn om de fiets te pakken. Ze willen wel veranderen, maar weten niet altijd hoe. Wij kunnen ze stimuleren en faciliteren om anders te reizen.” “We zijn geïnspireerd geraakt door het bikies-project. Daarbij komen mensen die naar het werk fietsen in aanmerking voor een beloning.

Zo kun je bijvoorbeeld sparen voor een mooie fietstas of een onderhoudsbeurt voor je fiets (taxi deventer).” Het bikies-project zit nog in de pilotfase. Deze pilot wordt uitgevoerd bij de Nijmeegse vestiging van de Pompestichting. In november wordt het project geëvalueerd. “Als we tevreden zijn, zullen we het spaarsysteem ook op andere locaties toepassen

Taxi Drinken

“Uit de werknemersenquête kwam naar voren dat een aantal medewerkers niet tevreden is met de huidige fietsenstalling. Dat is een duidelijk signaal waar we iets mee moeten doen - taxi oosterbeek. We bereiden nu het programma voor om in 2024 de fietsenstallingen naar een hoger niveau te tillen.” Daarnaast kijkt Pro Persona ook naar andere manieren om medewerkers uit de auto te krijgenMedewerkers in de ambulante zorg bezoeken vaak meerdere cliënten op een dag. Als wij ervoor kunnen zorgen dat ze gebruik maken van een fijne en robuuste fiets, hoeven ze voor die bezoeken de auto niet te pakken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om medewerkers financieel tegemoet te komen om bijvoorbeeld zelf een elektrische fiets aan te schaffen.” “Hopelijk zetten we mensen aan het denken en kiezen ze vaker voor de fiets.

De vervanging en verduurzaming van het wagenpark zal nog dit jaar van start gaan. In totaal zijn 51 nieuwe voertuigen besteld (taxi eindhoven station). Ook worden dit jaar bij de meeste vestigingen van Pro Persona het aantal laadpaalvoorzieningen uitgebreid.” “De bijdrage van de mobiliteitsmakelaar van Slim & Schoon Onderweg heeft ons zeker op weg geholpen

Ik sluit dan ook niet uit dat we in de toekomst weer een beroep doen op een mobiliteitsmakelaar. Op dit moment zijn er genoeg zaken waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen gaan. Het geeft mij een goed gevoel dat we toch een beetje kunnen bijdragen aan een duurzamere regio.” Hoe zorg je voor vitalere medewerkers op de werkvloer? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers minder in de file staan? Voor hoeveel automobilisten is de fiets, e-bike, ov of carpoolen een goed alternatief? Kortom, hoe slim en schoon is jouw organisatie onderweg? Ontdek het met de gratis interactieve mobiliteitsscan van Slim & Schoon Onderweg.

Samen met een van onze mobiliteitsmakelaars bespreek je je ambities en de mogelijkheden van de scan, Je levert de gegevens aan die we nodig hebben om de scan uit te voeren, Mobility, Label voert de scan voor jouw organisatie uit, Na de scan bespreken we samen de stand van zaken én wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn, Je krijgt alle reistijdendata van je medewerkers en 6 maanden toegang tot de interactieve mobiliteitsscan met de gegevens van jouw organisatie Heb je interesse in de gratis scan? Neem dan contact op met een van onze mobiliteitsmakelaars: Oscar Roelofs - taxi sjemsoscar.

Taxi Haarlem

Heeft jouw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan ben je verplicht de gegevens over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Heb je minder dan 100 medewerkers? Dan mag je ook je gegevens aanleveren en wordt je CO2-uitstoot aan de hand daarvan automatisch berekend.Dit zijn de belangrijkste gegevens die je bij moet houden: Het per kalenderjaar totaal aantal gereisde kilometers van je medewerkers tijdens woon-werkritten en zakelijke ritten, Dit jaartotaal aan kilometers verdeeld over de gebruikte vervoermiddelen, En verdeeld over het brandstoftype van die vervoermiddelen Jaarlijks lever je de verzamelde gegevens aan op een digitaal formulier. - taxi breukelen, taxi hoogvliet., taxi amsterdam oost., - yellow taxi, valys taxi boeken.

Latest Posts

Luchthavenvervoer Brussels Center

Published Nov 30, 23
7 min read

Taxi Driver 3d

Published Nov 29, 23
2 min read

Luchthavenvervoer Gele Taxi

Published Nov 26, 23
7 min read